93 331 99 97 | info@escolaazorin.com

Qui Som

L'ESCOLA

L’Escola Azorín té com a Titularitat una Cooperativa. El fet de definir-nos com a una "Escola Cooperativa" identifica la nostra acció, com una unió de les exigències oficials i dels nostres ideals d’intentar fer una societat en la que els ciutadans aprenguin a implicar-se en el desenvolupament del seu entorn i siguin capaços d’adequar-lo d’una manera democràtica i sostenible.

Som un grup de persones que amb interessos comuns desenvolupem una acció pedagògica:

 • Senzilla                    
 • De tracte personal i confiança mútua
 • Oberta
 • Animada pel desig de servei
 • Acollidora
 • Alegre
 • Que acceptem una convivència basada en el diàleg que afavoreix un clima de respecte i treball
 • Amb afany per assumir cada dia la pràctica d’un ensenyament de qualitat, adaptat a les exigències de les noves tecnologies
 • Que estem oberts a escoltar tots els grups socials que desitgin respectar les altres tendències
 • Sense cap afany de lucre ni poder

 

IDEARI DE CENTRE

L’escola és una conseqüència de les necessitats creades per la nostra societat i per tant és una resposta al dret que tots els éssers humans tenen per a formar-se d’una manera lliure i d’acord amb els seus principis.

La família és la primera responsable de l’educació dels seus fills i per tant té dret a escollir el centre que millor s’acomodi a la seva realitat.

L’objectiu d’aquesta escola és el desenvolupament integral i actiu de totes les possibilitats del noi i de la noia, enteses, com la capacitat que tenen d’aprendre a fer, aprendre a pensar, aprendre a ésser i aprendre a conviure.


Sota aquesta perspectiva, el Centre i d’acord amb les seves possibilitats, pretén:

 • Promoure la formació integral dels alumnes i preparar-los per participar en la transformació i millorament de la societat.
 • Proposar una síntesi entre “les meves llibertats i les llibertats alienes”

Fer del Centre un lloc on cada alumne/-a pugui desenvolupar la seva opinió personal, lliure, crítica i responsable i sense dogmatisme, en un ambient de respecte a les conviccions individuals.

Volem que la nostra acció educativa s’encercli en el marc definit per l’entorn geogràfic, social, lingüístic i cultural de la nostra ciutat i del nostre barri.

La nostra llengua vehicular i d’aprenentatge és el català. Pretenem que tot l’alumnat assoleixi com a llengües el català i el castellà i que utilitzi la llengua anglesa a nivell quotidià.

Som un Centre laic i pluralista amb la finalitat d’assegurar una major objectivitat en la formació dels alumnes.

Es respecta qualsevol tendència política o religiosa de l’alumne, que no vulneri els valors bàsics de l’ésser humà.

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

L'Escola, dins de l’horari escolar, ofereix als alumnes un conjunt d’Activitats Complementàries que formen part del Projecte Educatiu:

 • Projeccions i muntatges audiovisuals
 • Tallers de Revista
 • Cant Coral
 • Activitats Esportives (Natació)
 • Noves Tecnologies (Informàtica– Internet)
 • Taller d’Anglès
 • Taller de Matemàtiques
 • Escacs
 • Taller de Llengua


No tenen caràcter lucratiu i l'Administració no dóna cap tipus d’ajut per programar-les i realitzar-les. Per tant, han d’estar finançades per les famílies dels alumnes i autoritzades per l’Administració.

No hi han productes disponibles en aquest moment