93 331 99 97 | info@escolaazorin.com

Activitats Extraescolars

Les activitats extraescolars són organitzades per l’Escola un cop finalitzat l’horari escolar i tenen com objectiu ajudar en el procés del desenvolupament integral de l’alumne.