93 331 99 97 | info@escolaazorin.com

Etapes Educatives

Llar d'Infants (0-3 anys)

Els infants comencen el lligam entre l’escola i la família. Cal que sentin que tenen un lloc a prop que els acull i els accepta, amb estima, des del respecte i l’afectivitat, assegurant la relació de confiança i la creació de vincles amb els adults i els companys i companyes. Treballem per vetllar per un bon desenvolupament físic i psíquic, establint un vincle afectiu i personalitzat amb cadascun del nens i nenes oferint-li unes condicions que n'afavoreixin la socialització, compartint amb els seus companys estones de joc, converses i nous descobriments. A l'hora de planificar el treball, l'equip d'educadores partim sempre de les necessitats del nen/-a. 

Educació Infantil (3-6 anys)

En aquesta etapa, la nostra finalitat és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. Per això posarem especial atenció a la diversitat de l’alumnat, a la detecció i intervenció en les dificultats d’aprenentatge, tan bon punt es produeixin i a la relació amb les famílies, proporcionant situacions educatives que permetin un desenvolupament integral de l’alumnat.

Educació Primària (6-12 anys)

La principal finalitat és proporcionar als nens i nenes les eines per assegurar el seu desenvolupament personal i social. Mantenint lligam i coherència amb l’Educació Infantil, garantim coordinació entre etapes per tal d’assegurar una transició adequada cap a l’Educació Secundària Obligatòria. Creiem en una formació personal basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col•lectiu per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.